Thông tin chuyển khoản

Thông tin chuyển khoản

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Tên tài khoản : Công ty cổ phần thương mại SmartGo
Số tài khoản : 0971 0000 99999
Chi Nhánh TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN Nam Hà Nội

 

Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank
Tên tài khoản : Công ty cổ phần thương mại SmartGo
Số tài khoản : 191 2947 9133 011
Chi Nhánh TMCP Kỹ Thương Việt Nam – CN Hà Thành

 

 
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam​ - BIDV​​​​​​
Tên tài khoản : Công ty cổ phần thương mại SmartGo
Số tài khoản : 160 1000 0101 732
Chi Nhánh Sở GD 3 , Phòng GD Nguyễn Khang